Prima pagină  »  Mesaje & discursuri

Mesaje & discursuri
Luare de cuvânt pe marginea proiectului Legii cu privire la tineret
Publicat: Vineri, 15 iulie 2016   

Filosoful român, Vasile Conta, scria în sec. XIX  că ”dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna. Aceste vlăstare ale tinereții țin pe umerii lor prezentul și viitorul, precum odinioară Atlas ținea pământul."
 
Deseori auzim în discursurile publice că tinerii sunt o resursă vitală pentru dezvoltare, sunt agenții schimbărilor sociale, economice, politice și a inovațiilor tehnologice. Și sunt de acord cu această afirmație în totalitate.  Cu toate acestea, este demonstrat că tinerii în lume, dar și în Republica Moldova sunt cel mai vulnerabil și marginalizat grup social.

TINERII, stimați deputați, sunt o resursă, și nu o problemă!

O nouă lege cu privire la tineret este demult așteptată. Iar aceste așteptări sunt legate de speranțele miilor de tineri din Moldova care doresc să obțină anumite încurajări materiale, nu doar verbale, încurajări care i-ar determina să rămână în țară.

În jur de 130 de tineri pleacă zilnic din țară…Tineri buni, tineri cu studii sau fără studii, care nu își găsesc rostul aici, acasă. Și în acest sens, nu avem nevoie de o lege populistă, ci de una cu soluții adecvate provocărilor timpurilor. Subliniez: pentru ca tinerii să acționeze eficient și prompt în crearea unei societăți inclusive și democratice, este important ca ei să posede instrumentele adecvate de intervenție și participare la procesul decizional.

Apreciez că Guvernul Republicii Moldova vine cu o nouă lege cu privire la tineret, dar mi-aș dori ca această lege să aducă soluții pentru problemele tinerilor.

De asemenea, apreciez că actualul proiect de lege conține principiul de co-management în activitatea de tineret. Este un sistem implementat pe larg în cadrul Consiliului Europei pentru a spori și a încuraja participarea tinerilor în procesul decizional, alături de societatea civilă și reprezentanții puterii locale, regionale sau naționale. Dialogul eficient și constant dintre actorii sus-menționați vor aduce interesele tinerilor mai aproape de factorii de decizie, ceea ce ar spori rolul tinerilor în procesul de luare a deciziilor și va crește încrederea acestora în forțele proprii, pe de o parte, dar și în instituțiile statului, pe de altă parte.

După o analiză minuțioasă a documentului, constat cu îngrijorare, onorat plen, că prezenta lege nu rezolvă nici pe departe dificultățile de ordin economic și social, etc, cu care se confruntă tânăra generație. Și aici mă refer la câteva aspecte importante la care Vă atrag atenția:

În primul rând: nu am găsit niciun argument plauzibil în ce privește majorarea vârstei pentru segmentul de tineri până la 35 de ani. Salut micșorarea vârstei de la 16 la 14 ani. Dar consider că majorarea vârstei este o practică ce nu se raliază exigențelor și bunelor practici din Uniunea Europeană. După o simplă analiză asupra definirii segmentului de tineret, vârsta medie care este atribuită acestui grup social variază între 14-29 de ani maxim.

Subliniez că, în medie, în legislațiile statelor UE și legislațiile statelor CSI, perioada de vârstă care definește tineretul este de 12-25 de ani. Doar în Egipt, România, Grecia, Ucraina, Italia prevederile legale statuează că tineri sunt cetățenii cu vârsta de până la 35 de ani. În Egipt – chiar până la 40 de ani.

La etapa actuală, Ucraina este în proces de revizuire a legislației în vederea redefinirii segmentului de tineret și micșorarea vârstei de la 35 de ani la 28 de ani.

Preocuparea noastră ca stat ar trebui să fie nu cea de mărire a plafonului de vârstă, ci cea de creare a oportunităților de angajare și afirmare pentru tineri, de dezvoltare a stimulentelor pentru familiile tinere și încurajarea nașterii copiilor, aici, în țară.

În context, propun ca acest proiect să fie amendat pentru lectura o doua, pornind de la o abordare pragmatică și coerentă ce ține de particularitățile de vârstă și politicile specifice care trebuie dezvoltate pentru fiecare grup de vârsta .

Propun ca în textul legii  să specificam diferite grupe de tineri (conform criteriului de vârsta) la care să putem atribui programe concrete, care să fie dezvoltate în baza acestei legi. Spre exemplu, adolescenți – persoane cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani; tineri – persoane cu vârsta cuprinsă între 16-25 ani și tineri adulți – persoana între 25-30, iar pentru programele din articolul 5 din proiect ( oportunități economice) să menționăm că pot beneficia persoanele cu vârsta până la 35 de ani. Trebuie să înțelegem un lucru important: politicile în domeniul tineretului trebuie elaborate în baza particularităților de vârstă a tinerilor și necesităților specifice vârstei. Doar în așa mod, tinerii pot fi protejați și susținuți eficient de instituțiile statului pentru o mai bună participare și implicare socio-economică.

Cu siguranță programele ce țin de dezvoltarea deprinderilor de viață trebuie concentrate pe segmentul 12-16 ani, iar pe cel de la 14-16 ani neapărat este nevoie de programe de orientare profesională. Pentru ambele grupe sunt valabile programele de cetățenie activă.

Consider că pentru Republica Moldova, stat asociat la Uniunea Europeană, este important ca politicile de tineret să fie analizate prin prisma necesităților acestora pe de o parte, și prin prisma experienței statelor cu democrație matură, cu economie dezvoltată și societate civilă consolidată, pe de altă parte.

Noua Strategie UE cu privire la tineret cuprinde 8 arii de intervenție, și anume: educație și instruire; angajarea în câmpul muncii și antreprenoriatul; sănătate; participare; activități de voluntariat; incluziunea socială; tinerii și lumea (activitate internațională); creativitate și cultură, ceea ce trebuie să fie reflectat inclusiv în politicile de tineret din Republica Moldova. Cam așa ar fi trebuit sa structurăm și noi noul act ce va determina politica statului în domeniul tineretului.

În al doilea rând:

Sunt îngrijorată că autorii proiectului de lege au exclus prevederea cu privire la obligativitatea asigurării financiare a politicii de stat în domeniul tineretului. Dacă în legea astăzi in vigoare, exista prevederea de 3% din bugetul de stat pentru  finanțarea programelor și acțiunilor de tineret, dar care, din păcate, niciodată nu a fost respectată, propun ca în noua lege să includem o prevedere mai reală – 1% din Bugetul de Stat să fie alocat pentru politicile statului în domeniul tineretului, ceea ce constituie aproximat 350 milioane de lei. Suma poate varia de la an la an.

Conform datelor BNS, în jur de 860 mii persoane au vârsta între 16-30 de ani, iar conform acestui proiect numărul se va mări cu peste 400 mii persoane.  În acest sens, Vă întreb: cum Guvernul va asigura finanțarea proiectelor de tineret și care sunt sursele alternative de finanțare pentru activitățile de tineret, dacă proiectul de lege nu spune nimic la aceasta temă. Daca se păstrează același volum de finanțare, ca şi în ultimii ani, prin mărirea numărului de tineri va crește proporțional deficitul finanțării politicilor de tineret. Deci, dacă împărțim acel buget al tineretului de cca 5-7 mln lei la 860 mii de tineri, avem în jur de 8 lei alocați anual per tânăr. Mai mult ca atât, prin acțiunile stipulate în art.13 cu privire la centrele de tineret, banii pentru tineret vor fi canalizați pentru finanțarea încă a unei structuri birocratice.

Prin excluderea prevederilor despre finanțarea politicilor de tineret, asistăm la schimbarea paradigmei de finanțare a lor. Este clar că, fără mecanisme și pârghii clare de accesare a fondurilor orientate pentru activitățile de tineret, politici care oferă oportunități reale tinerilor nu pot fi implementate.

Daca am bugeta cel puțin 406 lei per tânăr anual,  rezultatele ar fi foarte vizibile. Este o sumă nu prea mare, dar cel puțin este un start bun, comparativ cu cei 8 lei alocați la ziua de azi.

În Uniunea Europeană politicile pentru tineret sunt finanțate din mai multe surse. Şi chiar dacă și în aceste state există șomaj, probleme de sănătate și neîncrederea în guvernele actuale, tinerii au perspectiva zilei de mâine… Odată cu adoptarea propunerilor sus-menționate, tinerii ar avea acces sporit la servicii de sănătate, de educație, de accesare a fondurilor pentru inițierea afacerilor, la servicii sportive de calitate și diversificate. Mă refer, în mod special, la localitățile rurale, unde adolescenții improvizează terenuri sportive și de joacă, uneori chiar periculoase pentru sănătate. 

De asemenea, consider că prevederile legii cu privire la activitățile de voluntariat trebuie regândite. Și aici apare întrebarea: după ce a fost adoptată legea cu privire la voluntariat, câți tineri în Republica Moldova au beneficiat de carnet de voluntar și câți tineri au utilizat la angajare prevederea cu referire la stagiul de muncă? Sunt întrebări la care nu avem răspunsuri, dar de atunci au trecut 6 ani de zile și nici în acest proiect nu am găsit mai multe răspunsuri. Mai mult ca atât, în actualul proiect de lege am găsit prea puțin despre cooperarea internațională, or tinerii nu au nevoie de programe UE, de participare la activități internaționale?.. Cum motivați excluderea acestor prevederi? Doar prevederile cu referire la mobilitatea tinerilor nu sunt suficiente.

În al treilea rând, împărtășesc întru totul îngrijorările Ministerului Justiției cu privire la modul în care a fost elaborată noua lege cu privire la tineret. Felul în care au fost formulate o serie de noțiuni, au fost atribuite o serie de definiții demonstrează superficialitatea și rapiditatea cu care s-a muncit la document, or, ceea ce ne dorim este ca noul document de politici pentru tineret să fie COERENT, FEZABIL, implementarea căruia va avea impact pozitiv asupra fiecărui tânăr din RM.

Îmi doresc să votez, astăzi, o LEGE CURAJOASĂ pentru tineri! Și, când vorbesc despre curaj, mă adresez tuturor celor prezenți în sală. Vă îndemn să depunem eforturi pentru ca tinerii să fie susținuți nu doar ”pe hârtie”, ci în realitate, să simtă sprijinul real din partea statului.

Tinerii au nevoie acum de susținerea noastră, nu mâine, nu peste un an. Tinerii nu au nevoie de legi sterile, sau strategii care nu răspund provocărilor cu care se confruntă. Tinerii au nevoie de instrumente și pârghii, stimulente financiare și locuri de muncă, aici, acasă.

Stimați reprezentați ai Ministerului Tineretului și Sportului, Vă îndemn să mai analizați o dată documentul propus spre adoptare plenului Parlamentului și să veniți cu un document calitativ, curajos și cel mai important, un document care vine cu soluții eficiente pentru provocările tinerilor! 
Altele din Mesaje & discursuri
Publicat: Joi, 03 noiembrie 2016   
Continuare ...

Publicat: Vineri, 14 octombrie 2016   
Astăzi, plenul APCE a dezbătut raportul “Impactul dinamicii europene a populației asupra politicilor migraționiste” Doc. 14143, la care a fost prezentat și un act adițional, în care este analizată problema situației demografice din Republica Moldova, conținând și recomandări concrete pentru a fi implementate la nivel național. Continuare ...

Publicat: Joi, 13 octombrie 2016   
Stimați colegi, Aș vrea să felicit raportorul pentru că a îndeplinit remarcabil această sarcină dificilă – analiza unui subiect atât de complex și sensibil politic. Responsabilitatea ce i-a revenit este cu atât mai mare, cu cât a trebuit să vorbească în numele întregii Adunări Parlamentare, unind voci și opinii divergente, dar în pofida acestui lucru, a reușit să descrie obiectiv impactul negativ al conflictului din Ucraina. Continuare ...

Publicat: Joi, 07 iulie 2016   
Onorat plen, Astăzi dezbatem un subiect extrem de important pentru Republica Moldova și anume - cum și în ce măsură reușim să modificăm complex și eficient cadrul legal care va preveni violența domestică și va contribui la eliminarea acestui fenomen rușinos și degradant din practicile societății noastre. Continuare ...

Publicat: Joi, 29 octombrie 2015   
Onorată asistență, stimați cetățeni ai Republicii Moldova, Există o explicație foarte clară, de ce un Parlament ales, învestit cu încrederea oamenilor, trebuie să lucreze, să adopte legi, să monitorizeze implementarea acestor legi, în așa fel, contribuind decisiv la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Continuare ...

Publicat: Marți, 06 octombrie 2015   
Dear colleagues, I would like to address you in my capacity as head of the Moldovan Delegation to this Assembly. Continuare ...

Publicat: Joi, 23 aprilie 2015   
Intervenție pe marginea raportului APCE „Serviciile sociale în Europa: legislația și practica de separare a copiilor de familiile lor în statele membre ale Consiliului Europei” Continuare ...

Publicat: Miercuri, 24 decembrie 2014   
În mod tradițional, atunci când suntem la sfârșitul unui an și pășim pragul altui an, nou, facem bilanțuri și privim în viitor. Și este la fel de important să vedem totul: și realizările, și neîmplinirile, și oportunitățile viitoare. Continuare ...

Publicat: Miercuri, 10 decembrie 2014   
Suntem la sfârşit de an, dar munca noastră continuă, pentru că este legată de oameni – de necesităţile şi aspiraţiile lor. Continuare ...

Publicat: Miercuri, 15 octombrie 2014   
Femeile din satele Republicii Moldova muncesc din greu, iar grijile şi responsabilităţile lor sunt mari. Recunoaştem asta şi ne angajăm să depunem eforturi în continuare pentru a schimba această stare de lucruri. Continuare ...

Publicat: Vineri, 03 octombrie 2014   
Împreună cu felicitările din această zi, dragi educatori, profesori, manageri şcolari, cadre didactice din învăţământul vocaţional şi superior, primiţi aprecierea mea pentru munca pe care o faceţi. Continuare ...

Publicat: Duminică, 13 iulie 2014   
19 ani de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei: îndemn pentru asigurarea unei vieţi demne pentru toţi la noi în ţară, adică în Europa Continuare ...

Publicat: Joi, 10 iulie 2014   
Astăzi parlamentul a dezbătut în prima lectură proiectul Codului Educației. Din punctul meu de vedere, s-au făcut progrese semnificative în domeniu, iar parlamentul a fost implicat permanent în procesul de îmbunătățire a legislației cu privire la educație. Continuare ...

Publicat: Luni, 23 iunie 2014   
Mă bucur pentru această oportunitate de a mă adresa Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, din partea grupului politic al PPE, în săptămâna care va fi, probabil, una din cele mai importante în istoria Republicii Moldova. Este cel mai remarcabil eveniment pentru Republica Moldova de la obţinerea independenței până în prezent şi este un moment istoric de asemenea şi pentru Ucraina și Georgia. Continuare ...

Publicat: Luni, 23 iunie 2014   
Mesaj cu ocazia Zilei lucrătorului medical și a farmacistului, 13 iunie, 2014 Sunt împreună cu Dumneavoastră astăzi pentru că preţuiesc munca pe care o faceţi. Sunt aici pentru că mă simt parte a unei munci comune de îmbunătăţire a lucrurilor în ţară într-un domeniu care este crucial pentru toţi: sănătatea unei ţări, sănătatea fiecărui cetăţean în parte. Continuare ...

Publicat: Marți, 27 mai 2014   
Sănătatea mamei şi copilului sunt fundamentul pe care se poate clădi fericirea şi bunăstarea unei familii şi prosperitatea unei ţări Continuare ...

Publicat: Joi, 15 mai 2014   
Momentele de mari bucurii, de tristeţe adâncă sau de mobilizare le trăim în familie şi le împărtăşim cu oamenii apropiaţi. Continuare ...

Publicat: Vineri, 02 mai 2014   
3 mai – Ziua Mondială a Libertăţii Presei – trebuie marcată şi conştientizată de cât mai multă lume. Pentru că libertatea de exprimare este importantă, deopotrivă, pentru toţi. Este o zi importantă pentru autorităţi şi pentru cetăţeni, pentru adulţi şi pentru copii, pentru profesioniştii din mass-media şi pentru profesioniştii care sunt eroii – pozitivi sau negativi – ai materialelor de presă. Continuare ...

Publicat: Sâmbătă, 19 aprilie 2014   
Sărbătoarea Sfintelor Paști este una dintre cele mai luminoase și minunate sărbători din viața noastră. Continuare ...

Publicat: Joi, 10 aprilie 2014   
M-am alăturat Campaniei lansată de tineretul liberal-democrat ”Numărătoarea Inversă pentru o circulație fără vize” pentru că am certitudinea că indiferent de obstacolele care apar în cale, dezideratul cetățenilor de a trăi liber într-o țară democratică va învinge. Continuare ...


1 - 20 din 78

20.03.2017
Prezentarea proiectului de lege Nr. 437 din 23.10.2016 prin care s-a propus stabilirea condițiilor echitabile pentru funcționarii publici cu statut special
13.03.2017
O inițiativă legislativă care oferă mai multe instrumente pentru a mări șansele de localizarea promptă a copiilor dispăruți
15.12.2016
Moldova are nevoie de o legislație îmbunătățită care va încuraja dezvoltarea serviciilor de creșă
15.12.2016
Am solicitat ministerelor de resort soluții pentru diversificarea serviciilor de reabilitare a copiilor autiști
01.12.2016
„Merit să fiu apreciat” - eveniment de promovare a abilităților persoanelor cu dizabilități

Dragi prieteni, concetățeni! 
Vă îndemn să susținem Apelul Public pentru Salvarea Școlilor cu predare în limba română din Transnistria și să fim solidari în respectarea drepturilor copiilor la educație în regiunea dată. 
Puterea noastră constă în unitatea noastră.
Click aici pentru a semna petiţia!


 

 

Galeria Video
 


 
 

Recomandări

Partidul Liberal Democrat

 

Copyright © 2019 Liliana Palihovici - Site-ul oficial
Developed by Andrei Madan
  Prima pagină      Contacte    Hartă site