Prima pagină  »  Mesaje & discursuri

Mesaje & discursuri
Luare de cuvânt pe marginea proiectului de lege cu privire la instituirea noilor mecanisme de prevenire și combatere a violenței domestice
Publicat: Joi, 07 iulie 2016   

Astăzi dezbatem un subiect extrem de important pentru Republica Moldova și anume - cum și în ce măsură reușim să modificăm complex și eficient cadrul legal care va preveni violența domestică și va contribui la eliminarea acestui fenomen rușinos și degradant din practicile societății noastre.

Este momentul când urmează să decidem cum vom spori gradul de protecție a victimelor violenței, cum vom armoniza legislația națională la cea europeană și cum implementăm recomandările și standardele de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței domestice într-o manieră sigură și consecventă.

Și în acest context, vreau să punctez acele trei etape prin care legislația antiviolență a fost adoptată, amendată și îmbunătățită.

Anii ’90, la nivel internațional, au adus recunoașterea violenței domestice drept o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. În martie 2007, în Republica Moldova a fost adoptată Legea nr. 45 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Atunci, a fost luată decizia că statul trebuie să instituie mecanisme viabile de luptă cu acest fenomen care conduce la lezarea demnității umane și distruge vieți omenești. Violența împotriva femeilor, inclusiv violența domestică, violența împotriva copiilor constituie una dintre cele mai grave forme de violare a drepturilor omului. Dar, cu regret, prejudecata socială este atât de puternică, încât multe victime acceptă violența ca pe un fapt de viață inerent și se feresc să o denunțe.

A doua etapă se referă la anul 2010, perioada în care a fost luată decizia ca, în cazurile de violență domestică, să fie aplicată ordonanța de protecție. De asemenea, mă refer și la faptul că agresorul este acel care trebuie scos din casă, și nu victima sau alți membri ai familiei.

Astăzi, suntem la a treia etapă și mă bucur mult că aceste dezbateri sunt relansate.

Menționez că datele statistice arată că, la nivel mondial, cca 35% din femei au fost supuse violenței fizice și psihologice. Ca urmare a acestor acțiuni și comportamente degradante, femeile devin mult mai vulnerabile și mult mai neputincioase în fața provocărilor care apar pe parcursul vieții.

În Republica Moldova, situația este la fel de alarmantă. Potrivit datelor statistice furnizate de BNS:

63% dintre femei s-au confruntat cu cel puțin o formă de violență pe parcursul vieții;

12% dintre femei au fost supuse tuturor formelor de violență;

40 % dintre femei au suferit cel puțin o dată violența fizică din partea soțului/partenerului pe parcursul vieții; 

fiecare a 17-a femeie, supusă violenței domestice, a avut o pierdere de sarcină; 

90% dintre femeile traficate au fost victime ale violenței domestice.  

Aceste cifre, odată în plus argumentează de ce trebuie să întreprindem măsuri urgente și hotărâte pentru ca fenomenul violenței în bază de gen să dispară, iar cetățenii Republicii Moldova să conștientizeze că prin violență nu poți soluționa problemele, ci dimpotrivă, le poți agrava.

Responsabilitatea care ne revine este să asigurăm, prin intermediul acestui proiect de lege, un grad sporit de securitate victimelor violenței și să arătăm că instituțiile statului pot face față provocărilor și au toate mecanismele necesare să influențeze ca agresorul să nu mai repete astfel de acțiuni și drepturile victimelor să fie respectate în totalitate. Mai mult ca atît, prin acest proiect de lege vor fi oferite mai multe drepturi polițistului în procesul de investigare a cazurilor de violență domestică și în bază de gen.

Sunt convinsă că instituțiile statului trebuie să sporească eforturile și să instituie mecanisme eficiente în prevenirea violenței, deoarece prevenirea rămâne a fi unul dintre elementele cheie în lupta cu fenomenul violenței în familie. Subliniez, costurile pentru activități de prevenire sunt cu mult mai mici decât costurile care urmează să le suporte statul în procesul de lucru cu victimele violenței, cu agresorii, prin oferirea serviciilor specializate, prin implicarea specialiștilor bine pregătiți și instruiți în domeniul violenței domestice etc. În acest sens, de datoria noastră este ca în activitatea de zi cu zi să abordăm subiectele ce țin de violență și să le discutăm deschis, fără ezitare. Să luptăm cu fenomenul și să oferim generațiilor tinere cât mai multă informație despre consecințele dramatice pe care le aduce violența în viața omului.

Și aici atrag atenția asupra rolului părinților, în special asupra modului în care aceștia își educă copiii, rolul școlii, rolul societății, mass media, care ar trebui să genereze mai multe modele de toleranță față de opiniile diferite ALE ALTOR OAMENI, față de interese diferite și să nu uite niciodată că drepturile omului sunt egale pentru toți și că trebuie respectate de către toți în egală măsură. Mă refer inclusiv la cazurile de violență împotriva copiilor. Cu regret, incidența cazurilor de violență împotriva copiilor nu înregistrează tendințe de descreștere. Din totalul de 13.230 cazuri de violență împotriva copiilor raportate de cadrele didactice pentru anul 2014-2015, 6.383 se referă la cazurile de violență fizică, 3.559 de cazuri se referă la abuzul psihologic, 3202 de cazuri de neglijență, exploatarea prin muncă - 362 de cazuri, abuz sexual – 47 de cazuri și 3 cazuri de trafic de ființe umane cu implicarea copiilor.  

Hărțuirea sau alte tipuri de violență sunt prezente nu doar în mediul familial, dar și în spațiile publice, preponderent în instituțiile de învățământ. Rapoartele actuale care se referă la adolescenți arată faptul că fiecare al doilea adolescent în Republica Moldova cunoaște cel puțin un coleg care a fost hărțuit în școală, sau abuzat sub o formă sau alta. Cazurile de violență în instituțiile educaționale au crescut, în raport cu anul 2014. Astfel, în 2015 au fost raportate 214 cazuri de violență împotriva copiilor în instituțiile educaționale, în raport cu 183 de cazuri identificate în 2014.

Legea pumnului trebuie să dispară, exact cum trebuie să dispară discriminarea, ura și alte forme negative de comportament inuman.

Chiar dacă fenomenul violenței domestice este mediatizat tot mai mult în mass media, prin diferite campanii de sensibilizare și informare realizate de organizațiile internaționale și societatea civilă, INCLUSIV prin MODIFICĂRI LEGISLATIVE, fenomenul violenței domestice rămâne în continuare o problemă, un viciu care distruge familii și generații. Unica soluție care poate fi adoptată este efortul conjugat de contracarare, cu un pachet de legi eficient și mecanisme reale de implementare, INCLUSIV PRIN ADOPTAREA URGENTĂ a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violenței impotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011.

Aici menționez că în perioada 2013-2015, organele de poliţie au supravegheat 1999 ordonanţe de protecţie dintre care 1403 ordonanțe de protecție emise de către instanţele judecătoreşti pentru victimele femei, 31 ordonanțe de protecție – pentru victimele copii, 478 ordonanțe de protecție – pentru victimele femei şi copii, şi 78 ordonanţe – pentru victimele bărbaţi. Cu toate acestea, mecanismul s-a dovedit a fi ineficient. Astfel, prin instituirea ordinului de restricție de urgență, instrument nou în luptă cu violența în bază de gen, polițistul va avea împuternicire de intervenție imediată în locuința victimei și separarea acesteia de agresor. De asemenea, victima va beneficia de asistență juridică gratuită în procesele de judecată, va avea dreptul să pretindă compensaţii de la agresori sau din partea statului, în special victimele care au suferit vătămări corporale grave sau deteriorarea sănătăţii cauzate de actele de violență.

În acest context, trebuie de menționat că prevederile proiectului de lege vin să implementeze angajamentele internaționale și recomandările adresate statului în cadrul primei Sesiuni de Evaluare Periodică Universală (EPU) din 2011, realizată  de Consiliul pentru Drepturile Omului, în special în cadrul revizuirii gradului de implementare a Convenţiei asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW) în Republica Moldova în 2013, când au fost formulate mai multe îngrijorări cu privire la răspunsul Guvernului la fenomenul violenței în familie și față de femei.

Modificările propuse spre adoptare trebuie susținute. Dacă ne dorim o societate prosperă, cu copii sănătoși și cu generații care cresc în spiritul valorilor toleranței, înțelegerii și acceptării, este nevoie ca să decidem pentru totdeauna, pentru noi înșine: adoptăm politici de ”zero toleranță” față de fenomenul violenței și muncim constant pentru o educație non-violentă.

Sunt ferm convinsă că doar prin abordarea multi-sectorială și angajamentul responsabil și sincer al fiecărui reprezentant care activează în domeniul vizat pot fi prevenite cazurile de violență în bază de gen, pot fi salvate vieți omenești și create mai multe oportunități de dezvoltare pentru victimele violenței în procesul de reabilitare și reintegrare.

Consider că violența este o crimă și o încălcare a drepturilor omului și, în calitate de parlamentar și cetățean, VĂ Îndemn să nu trecem cu vederea, să nu justificăm sau să minimalizăm un caz de violență.

Vă mulțumesc pentru atenție!

 

 

Documente ataşate
246_2016_ro_6463181.pdf
pdf, 2 MBAltele din Mesaje & discursuri
Publicat: Joi, 03 noiembrie 2016   
Continuare ...

Publicat: Vineri, 14 octombrie 2016   
Astăzi, plenul APCE a dezbătut raportul “Impactul dinamicii europene a populației asupra politicilor migraționiste” Doc. 14143, la care a fost prezentat și un act adițional, în care este analizată problema situației demografice din Republica Moldova, conținând și recomandări concrete pentru a fi implementate la nivel național. Continuare ...

Publicat: Joi, 13 octombrie 2016   
Stimați colegi, Aș vrea să felicit raportorul pentru că a îndeplinit remarcabil această sarcină dificilă – analiza unui subiect atât de complex și sensibil politic. Responsabilitatea ce i-a revenit este cu atât mai mare, cu cât a trebuit să vorbească în numele întregii Adunări Parlamentare, unind voci și opinii divergente, dar în pofida acestui lucru, a reușit să descrie obiectiv impactul negativ al conflictului din Ucraina. Continuare ...

Publicat: Vineri, 15 iulie 2016   
Filosoful român, Vasile Conta, scria în sec. XIX că ”dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna. Aceste vlăstare ale tinereții țin pe umerii lor prezentul și viitorul, precum odinioară Atlas ținea pământul.” Continuare ...

Publicat: Joi, 29 octombrie 2015   
Onorată asistență, stimați cetățeni ai Republicii Moldova, Există o explicație foarte clară, de ce un Parlament ales, învestit cu încrederea oamenilor, trebuie să lucreze, să adopte legi, să monitorizeze implementarea acestor legi, în așa fel, contribuind decisiv la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Continuare ...

Publicat: Marți, 06 octombrie 2015   
Dear colleagues, I would like to address you in my capacity as head of the Moldovan Delegation to this Assembly. Continuare ...

Publicat: Joi, 23 aprilie 2015   
Intervenție pe marginea raportului APCE „Serviciile sociale în Europa: legislația și practica de separare a copiilor de familiile lor în statele membre ale Consiliului Europei” Continuare ...

Publicat: Miercuri, 24 decembrie 2014   
În mod tradițional, atunci când suntem la sfârșitul unui an și pășim pragul altui an, nou, facem bilanțuri și privim în viitor. Și este la fel de important să vedem totul: și realizările, și neîmplinirile, și oportunitățile viitoare. Continuare ...

Publicat: Miercuri, 10 decembrie 2014   
Suntem la sfârşit de an, dar munca noastră continuă, pentru că este legată de oameni – de necesităţile şi aspiraţiile lor. Continuare ...

Publicat: Miercuri, 15 octombrie 2014   
Femeile din satele Republicii Moldova muncesc din greu, iar grijile şi responsabilităţile lor sunt mari. Recunoaştem asta şi ne angajăm să depunem eforturi în continuare pentru a schimba această stare de lucruri. Continuare ...

Publicat: Vineri, 03 octombrie 2014   
Împreună cu felicitările din această zi, dragi educatori, profesori, manageri şcolari, cadre didactice din învăţământul vocaţional şi superior, primiţi aprecierea mea pentru munca pe care o faceţi. Continuare ...

Publicat: Duminică, 13 iulie 2014   
19 ani de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei: îndemn pentru asigurarea unei vieţi demne pentru toţi la noi în ţară, adică în Europa Continuare ...

Publicat: Joi, 10 iulie 2014   
Astăzi parlamentul a dezbătut în prima lectură proiectul Codului Educației. Din punctul meu de vedere, s-au făcut progrese semnificative în domeniu, iar parlamentul a fost implicat permanent în procesul de îmbunătățire a legislației cu privire la educație. Continuare ...

Publicat: Luni, 23 iunie 2014   
Mă bucur pentru această oportunitate de a mă adresa Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, din partea grupului politic al PPE, în săptămâna care va fi, probabil, una din cele mai importante în istoria Republicii Moldova. Este cel mai remarcabil eveniment pentru Republica Moldova de la obţinerea independenței până în prezent şi este un moment istoric de asemenea şi pentru Ucraina și Georgia. Continuare ...

Publicat: Luni, 23 iunie 2014   
Mesaj cu ocazia Zilei lucrătorului medical și a farmacistului, 13 iunie, 2014 Sunt împreună cu Dumneavoastră astăzi pentru că preţuiesc munca pe care o faceţi. Sunt aici pentru că mă simt parte a unei munci comune de îmbunătăţire a lucrurilor în ţară într-un domeniu care este crucial pentru toţi: sănătatea unei ţări, sănătatea fiecărui cetăţean în parte. Continuare ...

Publicat: Marți, 27 mai 2014   
Sănătatea mamei şi copilului sunt fundamentul pe care se poate clădi fericirea şi bunăstarea unei familii şi prosperitatea unei ţări Continuare ...

Publicat: Joi, 15 mai 2014   
Momentele de mari bucurii, de tristeţe adâncă sau de mobilizare le trăim în familie şi le împărtăşim cu oamenii apropiaţi. Continuare ...

Publicat: Vineri, 02 mai 2014   
3 mai – Ziua Mondială a Libertăţii Presei – trebuie marcată şi conştientizată de cât mai multă lume. Pentru că libertatea de exprimare este importantă, deopotrivă, pentru toţi. Este o zi importantă pentru autorităţi şi pentru cetăţeni, pentru adulţi şi pentru copii, pentru profesioniştii din mass-media şi pentru profesioniştii care sunt eroii – pozitivi sau negativi – ai materialelor de presă. Continuare ...

Publicat: Sâmbătă, 19 aprilie 2014   
Sărbătoarea Sfintelor Paști este una dintre cele mai luminoase și minunate sărbători din viața noastră. Continuare ...

Publicat: Joi, 10 aprilie 2014   
M-am alăturat Campaniei lansată de tineretul liberal-democrat ”Numărătoarea Inversă pentru o circulație fără vize” pentru că am certitudinea că indiferent de obstacolele care apar în cale, dezideratul cetățenilor de a trăi liber într-o țară democratică va învinge. Continuare ...


1 - 20 din 78

20.03.2017
Prezentarea proiectului de lege Nr. 437 din 23.10.2016 prin care s-a propus stabilirea condițiilor echitabile pentru funcționarii publici cu statut special
13.03.2017
O inițiativă legislativă care oferă mai multe instrumente pentru a mări șansele de localizarea promptă a copiilor dispăruți
15.12.2016
Moldova are nevoie de o legislație îmbunătățită care va încuraja dezvoltarea serviciilor de creșă
15.12.2016
Am solicitat ministerelor de resort soluții pentru diversificarea serviciilor de reabilitare a copiilor autiști
01.12.2016
„Merit să fiu apreciat” - eveniment de promovare a abilităților persoanelor cu dizabilități

Dragi prieteni, concetățeni! 
Vă îndemn să susținem Apelul Public pentru Salvarea Școlilor cu predare în limba română din Transnistria și să fim solidari în respectarea drepturilor copiilor la educație în regiunea dată. 
Puterea noastră constă în unitatea noastră.
Click aici pentru a semna petiţia!


 

 

Galeria Video
 


 
 

Recomandări

Partidul Liberal Democrat

 

Copyright © 2019 Liliana Palihovici - Site-ul oficial
Developed by Andrei Madan
  Prima pagină      Contacte    Hartă site